Individuele therapie

Bij de opstart van een therapie beginnen we altijd met een intakegesprek. Hier gaan we samen met het kind en zijn omgeving op zoek naar het handelingsprobleem.

Samen  maken we doelstellingen op korte en lange termijn. Vanuit de interesses en talenten van het kind gaan we samen op pad.

Tussentijds wordt er regelmatig met ouders overlegd en wordt de vooruitgang besproken.Indien gewenst wordt er steeds transparant gecommuniceerd met school en eventuele andere therapeuten/begeleiders.

Momenteel is er geen fysieke praktijk. De therapiesessies gaan door aan huis, op school, tijdens de naschoolse opvang,… Schrijfmotoriek 

Fijne motoriek is een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven. Denk maar aan een jas dichtritsen, knoopjes dichtdoen, knippen, scheuren, en als vervolg hierop dus ook schrijven. 

Kleuters die moeite hebben met fijne motoriek zijn vaak ook de kleuters die de basis ‘kleutervaardigheden’ (knippen, scheuren, plakken) nog niet onder de knie hebben. Maar ook moeilijk kunnen parels rijgen,  aankleden, kleuren,  bouwen met legoblokjes, tandjes poetsen, spelen met play-doh, maken van een puzzel, prikken met een prikpen,… 

Het schrijven is een complexe taak die veel fijn motorische vaardigheden vereist. Naast fijne motoriek zijn er voor schrijven nog een hele hoop andere vaardigheden nodig zoals : oog-hand coördinatie, lateralisatie, gerichte aandacht, taal en spelling,… 
Moeite met schrijven uit zich vaak in een ‘slordig’ handschrift, een te groot/te klein handschrift. Vaak ervaren kinderen ook pijn bij het schrijven en/of een laag schrijftempo.
 Kinderen die er niet in slagen om leesbaar en op een aanvaard tempo te schrijven, ondervinden vaak moeilijkheden op school.
 Het is dan ook belangrijk om problemen met de fijne motoriek/schrijfmotoriek  vroegtijdig te signaleren, om efficiënt te kunnen helpen. Hierbij kan een ergotherapeut gerichte therapeutische ondersteuning bieden. 

 

 

 

Tijdens therapie momenten worden er heel veel verschillende materialen gebruikt
Er wordt ingezet op fijne motoriek, lateralisatie, pengreep en het schrijven. 
Motivatie is een belangrijke voorwaarde om te leren. 
Hierbij wordt tijdens de therapie op ingespeeld. Door gebruik te maken van verschillende spelletjes, werkbladen en thema’s
wordt rekening gehouden met de interesses van het kind. 
Door een groot en afwisselend aanbod van therapiemateriaal wordt de aandacht van het kind telkens
opnieuw getrokken. 

Huiswerkbegeleiding 

Soms is het maken en plannen van huiswerk een hele opgave. Vaak zorgt het voor extra spanningen tijdens de werkweek. 
Huiswerkbegeleiding kan nuttig zijn voor kinderen die urenlang aan hun huiswerk bezig zijn, nood hebben aan extra uitleg over de gezien leerstof, of het nog eens op een andere manier uitgelegd krijgen. Ook voor het ondersteunen bij examenplanning, takenplanning en samenvattingen maken biedt Ergotherapie Abigail ondersteuning. 

ADL-Ondersteuning

Kinderen met ontwikkelingsproblemen kunnen vaak ook problemen vertonen bij het functioneren in het dagelijkse leven.
Zaken die voor ons heel normaal lijken, zijn voor kinderen met een ontwikkelingsproblematiek een hele uitdaging. Zelf kunnen instaan voor je zelfzorg, is een menselijke basisbehoefte.
Met gerichte ergotherapie kan het kind grote sprongen vooruit maken in zijn eigen zelfstandigheid.
Ergotherapie Abigail biedt ondersteuning op wassen en aankleden, ondersteuning bij moeilijk slapen, zindelijkheidstraining, algemene visualisatie, zelfzorgvaardigheden voor adolescenten,…  

 

 

Heb je vragen over de mogelijke opstart van therapie? 
Neem dan vrijblijvend contact op voor meer uitleg en we bekijken samen de mogelijkheden!